2012 > 10

Våra erfarna terapeuter och coacher; Maria Ericson, leg. Sjukgymnast och Samtalsterapeut samt Monica Cederholm, Gestaltterapeut, Handledare och Coach bjuder in till frukost:

 

Frukostmöte om "Highly Sensitive Persons"

Fredag 16 november, kl 08.00 - 09.00

I våra lokaler på Kristinelundsgatan 16, 3 trappor

För dig som är personal/HR-ansvarig eller chef och ledare.

Anmälan (senast 9 november) sker längst ned på sidan!

Frukosten är Kostnadsfri.

 

Både Monica och Maria har även lång erfarenhet av arbete med "Highly Sensitive Persons", personer med hög känslighet. Mellan 15 -20% av befolkningen är extra känslomässigt begåvade. Är du en av dessa personer?

 

Känner du igen dig i flera av dessa påståenden, så är du troligen Highly Sensitive:

◊ Du reagerar snabbare känslomässigt än andra

◊ Du är lyhörda för andras sinnestämningar

◊ Du fångar tidigt upp förändringar och trender

◊ Du blir mycket berörd av andras berättelser

◊ Du har svårt att ta emot kritik, då du tar emot denna personligt i stället för sakligt

◊ Du tar på dig skuld, fast du egentligen vet att det inte är ditt fel

◊ Du har en stark intuition

◊ Du är kreativ och idérik 

 

Kände du igen dig...? Eller har du kollegor/anställda som du känner igen i beskrivningen? Då är vårt frukostmöte något för dig!

 

Ibland kan dessa egenskaper leda till överbelastning, trötthet och nedstämdhet. Det kan även skapa osäkerhet och irritation bland kollegor. Erfarenheten visar att med ökad kunskap och insikt genom samtalsterapi individuellt och/eller i grupp kan personer som är särskilt känslomässigt begåvade få möjlighet att på ett bättre sätt hantera denna förmåga och att se den som en tillgång istället för en svaghet.

 

Vi erbjuder även kortare informationsmöten för all personal, för att sprida kunskap om HSP. Läs mer om våra övriga tjänster här.

 

Ja tack, jag kommer på frukosten 16 november kl 8!

Läs hela inlägget »

Just nu erbjuder vi ett besök på ert företag för en hälsoinventering, helt utan kostnad! Vid en hälsoinventering får ni hjälp att kartlägga företagets hälsoläge. Tillsammans diskuterar vi igenom ämnen som sjukfrånvaro, risk- och friskfaktorer på arbetsplatsen, hur företagets nuvarande hälsoarbete ser ut och vad det har för effekt. Vi ser över möjligheterna till ett förbättrat hälsoarbete med utgångspunkt i företagets egna resurser alternativt med stöd från oss på Frisk & Kry och vår samarbetspartner Viscus med sjukgymnast Ebba Påhlman (se bild).

 

Med stöd i er hälsoinventering, kan vi sedan hjälpa er att utarbeta en plan för ert hälsoarbete. Det här ger en stabil grund, som är en viktig del av ert lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbete. Läs mer om detta område på Arbetsmiljöverkets hemsida

 

Önskar ni bli kontaktade för att diskutera ett eventuellt besök? Fyll dina uppgifter här, så kontaktar vi dig - eller slå oss en signal!

 

Ja tack, kontakta mig angående Hälsoinventering:

Läs hela inlägget »