2014

Frisk & Kry erbjuder HLR-utbildning enligt HLR-Rådets senaste riktlinjer. För dig som inte gått utbildningen under de senaste två åren, är det dags för en uppdatering. Dina tidigare kunskaper är givetvis relevanta, men tänk på att kunskap är färskvara*.

 

Vi ordnar HLR-kurser på er arbetsplats. Ellinor Takman, som håller i kurserna, är vår erfarna sjuksköterska. Hon guidar er igenom de viktiga momenten inom HLR och svarar på era frågor kring ämnet.

 

Anmäl ditt intresse för att få mer information genom att klicka här.

 

Du kan läsa mer om Hjärt-Lung-Räddning på HLR-Rådets hemsida.

 

*För att vår kunskap inte ska försvinna bör vi repetera den efter tio minuter, en dag, en vecka, en månad, tre till sex månader och två år. Då finns den där för alltid. Allra helst ska vi fånga upp kunskapen precis innan den är på väg att försvinna, en tidpunkt som varierar från person till person. När vi fångar upp kunskapen ska vi göra det aktivt. Vi måste fundera. Vi måste aktivera de små grå. Är vi allt för bekväma och bara skummar igenom våra anteckningar utan att tänka så försvinner kunskapen raskt til Glömskans land.  (källa: www.smartastudier.se)  

 

Läs hela inlägget »

Ibland kan kötiden för en röntgenundersökning kännas allt för lång. Vi kan hjäpa dig att boka en privat tid, ofta så snart som inom ett par dagar.

 

Kostnaden för en röntgen är mellan ca 500 kr för en vanlig skelettröntgen/slätröntgen upp till 4 000 kr för mer avancerade undersökningar.

 

Hör av dig till oss om du vill veta vad just din undersökning skulle kosta och hur snabbt den kan ske!

Läs hela inlägget »