Arbetsmiljöfrågor

Hälsa, miljö och säkerhet är viktiga frågor för dig som arbetsgivare att förhålla dig till. 

Du kan få hjälp från oss på Frisk & Kry genom våra arbetsmiljöingenjörer Erika Olsson eller Roland Backman med allt från arbetsmiljöutredningar till riskförebyggande arbete och konkreta åtgärder som ni behöver komplettera med, exempelvis efter kontakt med Arbetsmiljöverket. 
 

Kontakta oss för att diskutera era behov!

Jag önskar kontakt angående arbetsmiljöfrågor