Hörseltest


Känner du att din hörsel försämrats eller arbetar du i bullrig arbertsmiljö kan vi utföra hörseltest.

Kontakta oss för mer information.