Krishantering

Vi har resurser att hantera alla former av kriser, akut, individuellt eller i grupp.

 

Frisk & Kry sätter ihop ett helt team eller enskilda stödpersoner beroende på vad situationen kräver. Det kan innebära läkare, psykolog, samtalsterapeut, coach eller präst som kan hjälpa till att bearbeta händelsen och ge stöd. Det här ger alla inblandade en möjlighet att snabbt få rätt hjälp i den uppkomna situationen.

 

Ring oss på 031-16 40 64 om ni behöver hjälp och stöd.