Läkarkonsultationer

Hos Frisk & Kry får du medicinsk rådgivning vid sjukdom och mindre olycksfall samt personlig rådgivning om förebyggande åtgärder.

 

Förutom våra allmänläkare har vi en rad specialister knutna till oss, exempelvis inom kardiologi, medicin, neurologi och kirurgi.

 

Kontakta oss om du behöver medicinsk rådgivning!