Röntgenundersökningar

Har du behov av en röntgenundersökning och upplever att väntetiden är för lång?

 

Via oss kan du boka skelettröntgen, ultraljud, MR, och datortomografi privat. Det finns ofta akuttider och i andra fall är väntetiden upp till en vecka.

 

Kostnaden för en röntgenundersökning är mellan 500 - 4 000 kr, beroende på vilken typ av röntgen det handlar om.

 

Kontakta oss för snabb hantering!

Jag vill veta mer om röntgen-undersökningar