Hälsoundersökning Bas

För dig som är under 40 år och upplever dig som fullt frisk, passar vår undersökning Bas. Här får du en kontroll av din hälsa och ett kvitto på att allt är som det ska.

Undersökningen består av ett tillfälle då prover tas och ett tillfälle då resultaten presenteras av en läkare. Vid presentationen, diskuterar du med läkaren om det finns något du bör gå vidare med. 

Vid första besöket träffar du vår sjuksköterska som tar blod och urinprov. Hon kontrollerar även lungfunktion och mäter ditt BMI.


Blodproverna ger bland annat information om:

  • blodvärde
  • blodfetter
  • kolesterol
  • lever- och njurfunktionsvärde
  • sockervärde

Vid det andra besöket träffar du en av våra läkare, som tillsammans med dig går igenom testresultaten. Läkaren går även igenom din fysiska status såsom hjärta, hörsel- och syntest, m.m. Läkaren svarar även på dina övriga frågor.

Efter genomgången får du en sammanställning av hälsokontrollen och en bedömning av ditt aktuella hälsotillstånd, eventuella symptom och sjukvårdsåtgärder.