Hälsoprofil

Hälsoprofilen utgår från en intervju med dig, där vi går igenom dina levnadsvanor i form av kost, motion, sömn, upplevd stressnivå och allmäntillstånd. Vi fastställer ditt BMI-värde (Body Mass Index), gör ett lungfunktionstest och mäter ditt blodtryck.

Efter genomgången får du en sammanställning av din hälsoprofil och vi diskuterar igenom om det är något du önskar förändra och ger utifrån det våra rekommendationer om hur du kan gå vidare.

Du som företagsledare får även en övergripande (avidentifierad) utvärdering och analys av ditt företags aktuella hälsotillstånd.

Hälsoprofilen blir ditt startskott till en bättre hälsa!