Hälsoundersökning Medium

För dig som är över 40 år, passar vår undersökning Medium. 
 

Undersökningen består av ett tillfälle då prover tas och ett tillfälle då resultaten presenteras av en läkare. Vid presentationen, diskuterar du med läkaren om det finns något du bör gå vidare med. 
 

Vid första besöket träffar du vår sjuksköterska som tar blod och urinprov. Hon kontrollerar även lungfunktion och mäter ditt BMI samt gör ett vilo-EKG.

Blodproverna ger bland annat information om:

  • blodvärde
  • blodfetter
  • kolesterol
  • lever- och njurfunktionsvärde
  • sockervärde
  • prostata- och ämnesomsättningsvärde
     

Vid det andra besöket träffar du en av våra läkare som tillsammans med dig går igenom testresultaten. Läkaren går även igenom din fysiska status beträffande hjärtfunktion, hörsel- och syntest, m.m. Läkaren besvarar även dina övriga frågor.


Efter genomgången får du en sammanställning av hälsokontrollen och en bedömning av ditt aktuella hälsotillstånd, eventuella symptom och sjukvårdsåtgärder.