Screening

Har du också hört talas om kroppsscreening?

 

Enkelt beskrivet, kan proceduren förklaras med att du genomför en omfattande röntgenundersökning av hela din kropp, för att på så vis kunna upptäcka eventuella problem eller ovälkomna förändringar med en sk Early Detection Screening.  

 

Ett team av specialiserade läkare inom olika områden går igenom hela din kropp. Undersökningen tar en hel dag och du har fullt fokus av läkarteamet samt en personlig läkare som har det övergripande ansvaret för dig och alla delar i den fördjupade hälsoundersökningen.

 

Efter undersökningen har du en betydligt bättre kontroll på din kropp och din hälsa.

 

En screening kostar 12 000 - 20 000 kr, beroende på dina önskemål om undersökningens omfattning.

 

Kontakta oss för att få veta mer!

Jag vill veta mer om screening