Specialanpassad hälsokontroll i Göteborg

Förutom hälsoundersökningarna Bas och Medium, utför vi även en mer omfattande hälsokontroll på vår mottagning i Göteborg, som ger dig en bred och djup bild av ditt nuvarande hälsotillstånd.

I samråd med läkare, sätter vi ihop en skräddarsydd hälsokontroll som passar din ålder, dina behov och dina önskemål.

 

En lämplig utgångspunkt är vår hälsoundersökning

Medium.

 

Denna kompletteras med exempelvis:

- Arbets-EKG
- Specialprovtagning
- MR-screening
- Ultraljudsundersökning
- Mammografi
- Koloskopi

Efter genomgången får du en sammanställning av hälsokontrollen och en bedömning av ditt aktuella hälsotillstånd, eventuella symptom och sjukvårdsåtgärder.