Kostnadsfri hälsoinventering

Just nu erbjuder vi ett besök på ert företag för en hälsoinventering, helt utan kostnad! Vid en hälsoinventering får ni hjälp att kartlägga företagets hälsoläge. Tillsammans diskuterar vi igenom ämnen som sjukfrånvaro, risk- och friskfaktorer på arbetsplatsen, hur företagets nuvarande hälsoarbete ser ut och vad det har för effekt. Vi ser över möjligheterna till ett förbättrat hälsoarbete med utgångspunkt i företagets egna resurser alternativt med stöd från oss på Frisk & Kry och vår samarbetspartner Viscus med sjukgymnast Ebba Påhlman (se bild).

 

Med stöd i er hälsoinventering, kan vi sedan hjälpa er att utarbeta en plan för ert hälsoarbete. Det här ger en stabil grund, som är en viktig del av ert lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbete. Läs mer om detta område på Arbetsmiljöverkets hemsida

 

Önskar ni bli kontaktade för att diskutera ett eventuellt besök? Fyll dina uppgifter här, så kontaktar vi dig - eller slå oss en signal!

 

Ja tack, kontakta mig angående Hälsoinventering: