Så hanterar du en krissituation på arbetet

Vet du vad du ska göra om olyckan är framme och det oväntade händer?
 
Ibland bara händer det som inte får hända – någon av medarbetarna råkar ut för en olycka, blir allvarligt sjuk, kanske utsätts för hot, rån, brand eller upplever något traumatiskt i vardagen. En kris av något slag inträffar och allt upplevs kaotiskt. Som chef är du ansvarig för arbetsmiljön men känner dig lika förvirrad som övriga runt omkring dig.

Det går i viss mån att förbereda sig för katastrof. Även om vi hoppas att du inte någonsin behöver använda dig av din krisplan kan du vara övertygad om att du kommer att vara oerhört tacksam att du givit den en tanke, om olyckan trots allt skulle vara framme.

Det finns ett antal punkter att tänka på och som kan vara bra att ta upp på ditt arbete vid lämpligt mötestillfälle eller planering:
 

  • Att ha uppdaterade telefonlistor med aktuella kontaktpersoner för samtliga medarbetare, inklusive extrapersonal.
  • Att ha kontaktlistor till exempelvis ansvariga inom företaget, sjukvårdsrådgivning, företagspsykolog, m.fl. resurspersoner som kan tänkas vara aktuella att snabbt få tag på. Dessa kontaktlistor ska vara synliga och lättillgängliga.
  • Att ledningen har en kommunicerad beredskapsplan för hur man agerar vid en kris.

Vår organisationspsykolog Cecilia Dahlbom finns till hands för dig och fungerar som bollplank till i dessa förberedelser. Skulle olyckan trots allt vara framme finns Cecilia naturligtvis med även som stöd och bollplank i den akuta situationen.

Välkommen att höra av dig till Cecilia Dahlbom på telefonnummer 0734-359375, eller via Frisk & Kry, så berättar vi mer! Du kan också fylla i kontaktformuläret nedan, så återkommer vi till dig.
 

Ja tack, jag vill gärna prata mer om vår organisation och våra behov!